TR
 • English
 • Türkçe
 • русский язык
 • українська
 • Deutsch
 • العربية
 • Français
 • español, castellano
 • فارسی
 • 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語
 • tarihi yerler İç Anadolu

  Türkiye

  Gordium, Ankara (Gordion)

  Türkiye'nin belki de en ilginç antik kentlerinden biri, MÖ 9-8. yüzyılların büyük bir kültür ve uygarlığı olan Frigya'nın başkenti Gordion'dur. Gordion, Ankara'nın 100 km doğusunda, bugün Yassıhöyük adı verilen Polatlı yakınlarında yer almaktadır. Frig adı çok sık duyulmasa da altın dokunuşlu ve eşek kulaklı kral Midas ve Büyük İskender'in çözemediği düğümü bağlayıp kılıcıyla kesen Gordios ile ünlüdür. Gordion'da yapılan son araştırmalar Frig dilinin Yunancadan en az 50 yıl önce ortaya çıktığını ortaya koymuştur. Kent, üst üste arkeolojik katmanlardan oluşan bir höyüktür. Alandaki müze, kazılardan çıkan harika parçalara ev sahipliği yapmaktadır. Midas Tümülüsü olarak adlandırılan bu dönemin bir şaheseridir.

  Pessinus, Eskişehir

  Pessinus Antik Kenti, Ankara'nın 150 km batısında, Sivrihisar yakınlarındaki Ballıhisar Köyü'nde yer almaktadır. Sardes'i iki önemli şehir olan Pers, Susa ve Persepolis'e bağlayan antik Kraliyet Yolu üzerinde yer almıştır. Ününü, Yunanlılar ve Romalılar tarafından da hürmet edilen Frigyalı tanrilarin anası olan Tanrıça Matar veya Kibele'nin evi olmakla elde etmiştir. Pessinus'taki Kybele tapınağı 1967'de keşfedilmiştir. Şaşırtıcı derecede küçük olan cella sadece 8x8 metre ölçülerindedir. Kutsal alanın yanında, tapınağa giden merdivenler olarak da hizmet veren bir tiyatro olmasıyla burası antik dünya için benzersizdir. Büyük tanrıça, aslanların çektiği bir arabanın üzerinde oturarak temsil edilmiştir. Efsaneye göre, gökten bir taş olarak düşmüş, Pessinus adı gerçekten de "düşüşün gerçekleştiği kale" gibi bir anlama gelebilir. 204 yılında, göktaşı Roma tarafından alınmış ve Roma'nın tam merkezinde, Palatine'de yeni bir tapınak inşa edilmiştir.

  • Dorylaeum, Eskişehir 

  Kaneş (Kültepe), Kayseri

  Hititler tarafından “Neşa” olarak adlandırılan Kaneş, Hattuşa'ya taşınmadan önce Hititlerin ilk başkentiydi belki de… Kayseri'nin yaklaşık 20 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Kültepe, Antik Kaniş Krallığı'nın başkenti ve MÖ 2. binyılda Asur ticaret kolonilerinin merkezi olarak bilinmektedir. Topografik konumu, Kültepe'nin eski bir siyaset ve ticaret merkezi olmasına izin vermiştir. Böylece Kültepe, MÖ 3. binyılın sonunda Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında önemli bir kültür ve ticaret yeri haline gelmiştir. Anadolu'ya ilk yazı Asurlu tüccarlar aracılığıyla gelmiş ve Kültepe'de yüzlerce kil tablet ortaya çıkarılmıştır. Yerleşim, üstteki Kanesh ve alttaki Karum olarak adlandırılan 2 bölümden oluşmaktadır. Kültepe'yi ziyaretinizi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyareti ile tamamlayabilirsiniz.

  Çatalhöyük, Konya

  Çatalhöyük, Konya'nın 40 km doğusunda, modern Çumra ilçesine yakın bir konumdadır. 1960 yılında ilk kazıldığında, Çatalhöyük'te bulunan bazı odaların tapınak olarak yorumlanması ve Çatalhöyük'ün karmaşık sosyal organizasyonu, burayı diğer Neolitik yerleşim yerlerinden ayırıpÇatalhöyük'ü dünyadaki ilk kentsel kent yerleşimi olarak tanımlamıştır. Çatalhöyük'te ortaya çıkarılan yüzlerce Anadolu Ana Tanrıça heykeli, duvar resimleri ve daha birçok buluntu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Kazılar, Doğu Höyük'te MÖ 7400 – 6200 yıllarına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim tabakasını ortaya çıkarmıştır. Güneşte kurutulmuş kerpiçten yapılmış evler arasında sokak ve geçit bulunmamıştır. Ayrıca evlere giriş çatılardan sağlanmıştır. Kazılar, Çatalhöyük halkının avcı ve balıkçı olduğunu, buğday ile arpa ektiklerini ve obsidiyeni çok uzaklardan getirdiklerini göstermiştir.

  Derbe, Konya

  Derbe, Konya'nın 120 km güney doğusunda yer almaktadır. Coğrafyacı Strabon şehirden bahsetmektedir. Havariler, St. Paul ve St. Barnabas, bir kargaşadan kaçarak Derbe'ye gelip Konya - Konya'daki taşlamadan sağ çıkmışlar ve orada başarıyla hristiyanlaştırılmışlardır. Lystra'da tekrar taşlandıktan sonra oraya geri dönmüşlerdir. Bu deneyimler hakkında Pavlus, "Tanrı'nın krallığına birçok sıkıntıdan geçerek girmeliyiz" yorumunu yapmıştır. O ve Silas daha sonra Derbe'yi tekrar ziyaret etmişlerdir. Bu olaylar Derbe'yi Hristiyanlar için bir hac yeri haline getirmiştir. Ayrıca Toros Dağları'nın hemen eteklerinde ziyaret etmek için de çok keyifli bir yerdir.

  • Heraclea Cybistra, Konya
  • Laodicea Combusta, Konya
  • Kalehöyük, Kırşehir
  • Mokissos, Kırşehir
  • Melid, Malatya

  Binbirkilise, Karaman

  Binbirkilise, Konya'nın yaklaşık 90 km güney doğusunda, Karaman kasabasında yer almaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi çoğunlukla MS 4-8. yüzyıllardan kalma birkaç Hıristiyan Kilisesi ile ünlüdür. Mimari açıdan bakıldığında,Süryani Ortodoks tipi kubbeli bazilikalar oldukça ilgi çekicidir. Madenşehri başta olmak üzere bazı kiliselerde duvar resimleri kalıntıları görülmektedir. Ayrıca çevrede Hitit, Roma ve Helenistik döneme ait ender buluntulara da rastlanmaktadır.

  • Faustinopolis, Niğde

  Tyana, Niğde

  Niğde'nin 25 km güneyindeki Kemerhisar'da bulunan Tyana, güney Kapadokya'nın ana şehridir. Bereketli bir ovada yer alan şehir, aynı zamanda Orta Anadolu'dan Kilikya Kapıları'na giden ana yolu da kontrol etmektedir.

  İvriz yakınlarındaki bir kayaya oyulmuş MÖ 8. yüzyıldan bir kabartma, mütevazı bir kral Tyanalı Warpalas'ı gerçek bir dev olarak gösterilen fırtına tanrısı Tarhunza figürüne dua ederken göstermektedir. Tyana'nın oğullarından biri olan Apollonius, ünlü bir Pisagor filozofu olmuştur. Roma döneminden kalma su kemeri hala iyi korunmuş durumdadır.

  • Alişar Hüyük, Yozgat
  • Kerkenes, Yozgat
  • Tavium, Yozgat
  • Nyssa, Aksaray
  • Purushanda, Aksaray
  • Nicopolis, Sivas